Psicologia Forense

Oferim assessorament tècnic i emissió d'informes i dictàmens pericials en les següents àrees:

 

Dret Penal:

 • Credibilitat de testimoni
 • Avaluació de dany psíquic
 • Maltractaments
 • Abusos
 • Toxicomanies
 • Patologia mental
 • Avaluacions de personalitat
 • Valoracions de risc

     

       Dret Civil:

 • Guarda i custòdia de menors
 • Règims de visites
 • Pàtria potestat
 • Adopcions i tutela de menors
 • Incapacitacions

Dret Laboral:

 • Estrès laboral (burnout)
 • Assetjament psicològic (mobbing)
 • Seqüeles i incapacitacions
 • Detecció de simulacions
grup psico-theus psicologia forense

 

 

 

També atenem víctimes del delicte, oferint un servei d'orientació i acompanyament durant el procés judicial.

grup psico-theus psicologia juridica